Nejbližší koncerty

Antonín Dvořák: 2. symfonie 

3. 11. 2016 | 19:30 | Kostel sv. Šimona a Judy
Vstupenky v ceně 300 / 150 Kč
Musica Florea, um. vedoucí Marek Štryncl

Musica Florea pokračuje v nastudování symfonické tvorby Antonína Dvořáka. Symfonie provedená na původní romantické nástroje a nebo jejich kopie a dodržení dobové estetiky interpretačních principů zajistí neopakovatelný umělecký zážitek.

"Čím více se zabýváte původní hudební romantickou interpretací, zjišťujete, že byla bohatší a pestřejší. její typické výrazové prostředky byly postupně vyloučeny a to mj. proto, že je skladatelé nenapsali do not. Víme však, že Antonín Dvořák jako dirigent rád měnil tempa, aniž by tyto změny zapsal do partitury. A nebylo to proto, že by nedokázal udržet totéž tempo. Naopak! jak je patrné i z pozdně romantických nahrávek, lidskému citu či rozličným emocím se podřizovala rytmická, intonační, tempová složka hudební skladby. Počítalo se s interpretační kreativitou, která se nebála sáhnout po takřka nehudebních zvucích, jakými je například vášnivě vrnivý zvuk ve své době tepaných žesťových nástrojů, malebné ozdobné propojování melodických postupů, které nenechávalo lidské srdce chladným a které by se dnes dalo považovat za antitezi chladného "computerového" amuzikálního projevu, či oblíbené užívání tremola, nejednotného "smykování", které lépe posílilo ideu emočně "širokých" a dlouhotrvajících romantických melodií a gradací. Je objevné "vracet" romantické hudební interpretaci její původní romantický charakter. A o tom bude novodobá premiéra 2. symfonie A. Dvořáka v romantické původnosti na dobové nástroje." (Marek Štryncl)

CZ Jan ZachDalší CD: Jan Zach: Requiem solemne / Nešpory

Musica Florea vydává další CD u Supraphonu: od 21. října se můžete ponořit do barokní hudby 18. století, do unikátního díla Jana Zacha. Requiem solemne c-moll bylo populární ještě v éře romantismu, a k této stálici jsme přidali ještě Mariánské nešpory. Hrou v dobovém stylu a na příslušné nástroje navozujeme zvuk, který nikoho nenechá chladným. CD k zakoupení ZDE.

 

 

 

 

 

Nové CD: 1. symfonie A. Dvořáka 

Vášeň, emoce, charakter a zvuková barevnost historických nástrojů - to je Dvořákova první symfonie "Zlonické zvony" na dobové nástroje v podání orchestru Musica Florea. Nakupovat můžete zde nebo na našich koncertech.