Musica Florea připravila v rámci svého 16. festivalového cyklu celkem 6 celovečerních programů, které budou provedeny na koncertech a představeních po celé ČR.

 

 Vliv improvizace na hudbu 17. a 18. století

účinkuje: Musica Florea

Mnoho hudebních skladeb vznikalo v době baroka tak, že byly skladatelem – interprety předváděny, a teprve později zapisovány do not. Umění hudební improvizace byla nezbytným přepokladem každého kvalitního hudebníka. Abychom porozumněli interpretačním požadavkům té doby, je nezbytné se umění improvizace naučit. A to jak z hlediska přepokládané ornamentiky již zaznamenaných skladeb, tak i z hlediska “možného vznikání” skladeb nových. Samozřejmě dle dobových zvyklostí, které se však nevyhýbaly pozoruhodným esperimentům, které předcházely vývoj několika století.

 

Objevná duchovní hudba J. K. Vaňhala

účinkuje: orchestr Musica Florea, sbor Collegium Floreum, sólisté, dirigent Marek Štryncl

J. K. Vaňhal navštívil či působil v mnoha italských městech (Benátky, Bologna, Ferrara, Florencie, Neapol). Kromě českých míst nejvíce působil ve Vídni, kde se mj. stal členem „hvězdného kvarteta“, kde hrál na violoncello spolu W. A. Mozartem, J. Haydnem a K. Dittersdorfem. Objevnost jeho duchovních děl nepochybná. Pocházejí z různých archívů české republiky (Želiv, Osek). Převážně byla Markem Štrynclem spartována z archívu Českého muzea hudby v Praze.

 

F. Amadei / G. Bononcini / G. F. Händel: Muzio Scevola, HWV 13 (opera)

účinkuje: orchestr Musica Florea, taneční soubor Hartig Ensemble, sólisté, dirigent Marek Štryncl, choreografie Helena Kazárová, režie Lorenzo Charoy (F)

Historicky se jedná o neobvyklý případ, kdy se na téže opeře podíleli tři skladatelé. Třetí akt byl napsán G. F. Händelem. Druhý Giovannim Bononcinim a první Filippem Amadeim. Třetí akt lze provádět samostatně – jako čistě Händelovo dílo. Existuje jen jistá méně kvalitní a neúplná CD nahrávka, takže Musica Florea má příležitost se zhostit kompletní premiérové nahrávky díla, které mnozí zasvěcení muzikologové hodnotí nesmírně pozitivně. Jak Händel tak i ostatní se chtěli „ukázat“ tím nejlepším, čeho byli schopni. Jedná se opravdu o unikátní příležitost, která bude umocněna realizací v převozném barokním divadle Florea Theatrum. Na scénu (dekorace) bude žádáno na divadelním odboru MK jako součást interdisciplinárního projektu.

 

Koncertantní hudba F. I. Tůmy

účinkuje: Musica Florea

Dosud nebylo kompletně zpracováno dílo českého post-barokního skladatele F. I. Tůmy. Orchestry specializované na autentickou interpretaci se tomuto autorovi věnovaly okrajově. Tento program se zaměří zejména na ta díla, která ještě nebyla badatelsky zpracována a novodobě uvedena na koncertech.

 

Jan Anselm Fridrich: Musica in luctu (pašijové oratorium)

Hudba v zármutku neboli zbožné rozjímání o hořkém utrpení Krista, vybrané z předpovědi Proroků, složeno v hudební oratorium a provedeno u hrobu Páně.

účinkuje: orchestr Musica Florea, sbor Collegium Floreum, sólisté, dirigent Marek Štryncl

Za naprosto unikátní se dá považovat nedávný objev pašijového oratoria od českého barokního skladatele Friedricha (Ábela), jehož pašijová tematika se okázale snoubí s operním a takřka virtuózním aspektem. Musica Florea se dá považovat za prvního realizátora tohoto díla. Ačkoli byl skladatel varhaníkem působící ve Žďáru nad Sázavou, bylo toto dílo prvně provedené v Želivě, odkud rukopisný opis pochází.

 

Antonín Dvořák: Symfonie č. 4

účinkuje: orchestr Musica Florea, sólisté, dirigent Marek Štryncl

Autentická interpretace nám pomáhá objevit to, co bylo mnohdy necitlivě zapomenuto. Poskytuje nám impulsy k pluralitnímu obohacení, bez kterého se umění neobejde. Na koncertě, který bude věnován romantickému skladateli A. Dvořákovi, zazní orchestrální skladby na dobové romantické nástroje. Bohatství romantické interpretace bylo pod tlakem „technického“ přístupu k notovému zápisu značně omezeno. Mnohé původní výrazové prostředky jsou dnes z neznalosti opomíjeny a zapomenuty. Týká se to zejména portamentového způsobu hry. 5. symfonie od A. Dvořáka je skvělou a velice vhodnou příležitostí ke zpřítomňování intencí samotného skladatele. Projekt je součástí provedení a natočení všech jeho symfonií v autentické interpretaci.