Jak podpořit?

Jednorázová podpora  

Finanční podpora především ze strany orgánů místní a státní správy umožňuje souboru odvážné badatelské a koncepční počiny, které by v běžném systému honorářových odměn nebylo možno zrealizovat. I vy se můžete zapojit a pomoci nám realizovat další projekty.

Svůj dar jednoduše zašlete na účet 51-89760267/0100 vedený u Komerční banky. O darovanou částku si můžete snížit daňový základ, rádi vám vystavíme potvrzení.

Děkujeme!

Podpořte nás, když nakupujete.

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.

Uděláte to takto:

1. Před nákupem půjdete na http://bit.ly/MusicaFlorea

2. Vyberete naši organizaci a eshop na kterém chcete nakoupit

3. Nakoupíte, jak jste zvyklí

To je celé. Nestojí vás to ani korunu navíc a my dostaneme část peněz z ceny nákupu.

Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat. A můžete o této možnosti říci i svým přátelům – ať nenakupují „zbytečně“ 🙂

Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!

Klub mecenášů

Sponzory a mecenáši se mohou stát právnické i fyzické osoby.

Příznivec (100 – 4999 Kč)

trvalé zapsání jména a částky na internetových stránkách, propagačních materiálech a brožurách (nebude-li si Příznivec přát jinak).

Partner (5000 – 9999 Kč)

Totéž co Příznivec + poskytnutí dvou volných vstupenek na akce MF a nejnovějšího CD (nevybere li si Partner jiné).

Čestný člen (10000 Kč a více)

Totéž co Příznivec + Kdo přispěje větší částkou než 10 000 Kč, stává se čestným členem občanského sdružení a může se zúčastnit slavnostních výročních setkání členů a příznivců souboru Musica Florea. Má nárok minimálně na čtyři volné vstupenky na akce MF. Další „výhody“ se odvíjí od výše příspěvku a individuální dohody.

Pro firmy či živnostníky dále nabízíme možnost umístění loga a vlastní reklamy na našich internetových stránkách, v projektových brožurách a propagačních materiálech (včetně CD), které jsou nabízeny v České republice i zahraničí, v koncertních programech. Dále umístění reklamy v blízkosti prováděných kulturních akcí nebo distribuci letáků atd. Zároveň nabízíme možnost získat statut sponzora hlavního či generálního.

O darovanou částku si můžete snížit daňový základ.